Dit is de privacy statement van stichting VAM, handelend onder de naam Innovam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30117631, inzake de website www.innovam.nl en alle overige websites van Innovam, waaronder maar niet gelimiteerd tot www.ibki.nl, www.innovam-international.com, www.tweewieleracademy.nl, www.pitspro.nl, www.examenservices.nl en www.pulse-hrm.nl

De privacy statement heeft betrekking op de gegevensverwerking door Innovam door middel van het klantensysteem en de websites van Innovam alsook de bij Innovam in gebruik zijnde app’s.

De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door Innovam.

Innovam respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website(s). Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de websites van Innovam; Innovam is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die niet van Innovam zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Innovam of één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Innovam en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van Innovam. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Innovam-mailings altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door Innovam gebruikt. Innovam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Innovam.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen (innovam.nl/contact). Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

BEWAARTERMIJN

Innovam bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.